AED Training ZZ

Zoals bekend hangt er in het Clubhuis een defibrillator, ook wel AED genoemd.

In 2017 is hiertoe besloten. Destijds volgden 19 leden de training.

Tijd voor een vervolg!

In april wordt de cursus op twee verschillende data gegeven

Donderdag 4 april 2019

OF

Vrijdag 12 april 2019

Tijd        19.00 – 21.00 uur

Plaats:  Hoofdstraat 31 a Hoogezand

Cursusleider is: dhr. C. Uildriks.

Gegadigden kunnen zich aanmelden voor deelname bij:

PIET MULDER, tel. 0654938429 of 0598395034  

Bij hem kunt u ook terecht voor uw eventuele vragen

De kosten bedragen E 25, -. Deelnemers ontvangen na afloop een kwitantie. Het bedrag kan men bij de zorgverzekeraar declareren, dit wordt vergoed.

Rest ons nog te vermelden dat deze training ook gevolgd wordt door leden van de Kanovereniging de Futen (onze buren).

Secretaris ZZ