Bert Halma 1932-2021

Bert Halma 1932-2021


Op 2 december is van ons heen gegaan Bert Halma.


Bert was Lid van verdienste door zijn jarenlange inzet als vrijwilliger van de club.


Bert begon in de 16m2 en naar een paar jaar ging h ij in de Olympiajol zeilen.
Dat heeft hij vele jaren gedaan en is toen klasse controleur geworden voor de l.O.U.


Bert heeft zeer veel werk verzet bij de club en daar zijn we hem nog steeds zeer erkentelijk voor.


Wij wensen Emmy de kinderen en klein kinderen veel sterkte met het verlies van Bert.


Namens het bestuur van Zeilvereniging Zuidlaardermeer