Nieuwsbrief Watersportverbond

Beste Belangstellenden.

In de bijlage staat een nieuwsbrief die wij ook krijgen van onze regio vertegenwoordiger van het watersport verbond. Deze willen wij u niet onthouden en zullen het hier af en toe posten.