Nieuwsbrief Zeilvereniging Zuidlaardermeer

Beste zeilers, donateurs en relaties.

We zijn alweer twee maanden onder zeil en er is veel gebeurd in en rondom onze vereniging.

Hierbij een greep uit de laatste ontwikkelingen.

ZZ Cup:

De ZZ-cup was wat weer, organisatie en sfeer een succes. Wel waren er minder boten dan gewenst.

Dit had volgens het bestuur enerzijds te maken met onze PR die verbeterd moet worden maar ook met de samenloop met   “kleintje Sneek”. Voor het komende jaar zullen deze wedstrijden dan ook niet meer gelijktijdig georganiseerd gaan worden.

Het bestuur beraadt zich op de mogelijkheid dit belangrijke evenement meer landelijke bekendheid te geven.  Inbreng en ideeën hierbij worden zeer gewaardeerd.

Woensdagavond wedstrijden:

De woensdagavonden worden steeds interessanter en door de zeilers drukker bezocht.

22 juni kwamen er 23 boten aan de start en werden er 3 spannende wedstrijden gevaren.

Na afloop in “Piets Café” werd op het terras met bier, patat en ons schitterend uitzicht gediscussieerd over de verkeerde en briljante slagen en de gemiste kansen. Unaniem was wel het gevoel dat het niet beter kon en dat de verbondenheid in onze club een stevig anker is in deze roerige tijden.

Zonnecollectoren:

Waar wij in april nog ideeën hadden over zonne-energie is al in mei, door bemiddeling van Walther,  een aantrekkelijke order geplaatst.  Komende maand worden de panelen gemonteerd. Wij gaan er van uit dat de energie die deze platen genereren helpen bij een zonnige toekomst voor onze club.

Beschoeiing:

De beschoeiing bij ons startschip is volledig verrot. Deze wordt medio september/oktober vervangen door een professioneel bedrijf. Bepaalde werkzaamheden worden om de kosten te drukken in eigen beheer gedaan.

Leden met een technische achtergrond en die kennis en tijd hierbij willen inzetten kunnen zich melden bij Tonnie.

Parasols:

Tijdens evenementen worden professionele parasols gehuurd. Op zich functioneren deze uitstekend waardoor de wens ontstaat om deze in eigen beheer aan te schaffen. Het gaat dan om 2 horeca schermen van ten minste 4×4 die vast op het terras worden geplaatst. Deze kunnen dan desgewenst op ieder moment uitgedraaid worden waardoor het aanzien, het comfort en het gebruik van ons buitengebeuren aanzienlijk wordt verbeterd. Advies van deskundige leden hierbij wordt zeer gewaardeerd en deze kunnen contact opnemen met Renso of Gerard.

Website:

Het onderhoud en beheer van onze Website is vanaf medio juni in eigen beheer gekomen.

Onder het motto “never change a winning team” zal Wim als wedstrijddeskundige nog steeds de rubrieken zeilsport en al wat hierbij hoort blijven onderhouden.

Momenteel wordt bekeken hoe de informatie op onze site nog meer kan worden geoptimaliseerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid WBTR:

Onze bestuurders van de vereniging en stichting doen hun werkzaamheden vrijwillig en onbezoldigd.

Om te voorkomen dat zij vanwege nieuwe wetgeving 2021 persoonlijk aansprakelijkheidsrisico lopen, zijn bij het betreden van het terrein, het startschip en het gebruik van de kraan borden geplaatst dat dit ten alle tijden gebeurt op eigen risico.  Als binnen de vereniging zich onveilige situaties voordoen dan dienen leden dit te melden bij het bestuur.

ZZ Weekend 16 en 17 juli 2022:

Dit unieke zeilevenement, wat al van de beginjaren van onze vereniging in 1928 bestaat, verdient landelijke bekendheid.

Binnenkort barst de strijd weer los op ons meer.

Om te zorgen dat alle zeilers de kans krijgen om aan dit evenement deel te nemen is het belangrijk dat iedereen hierover wordt geïnformeerd. Het gaat bij dit gebeuren niet alleen om de toppers maar om alle zeilers die het mooi vinden in een fantastische omgeving bij onze gezellige club het vrijheidsgevoel te delen.

ALL SHIPS 4 september:

Oude tijden moeten herleven. In de beleving van het bestuur zou het mooi zijn ons meer weer wit van de zeilen te zien.  Het maakt dan niet uit welke klasse, uitrusting dan wel ervaring de schepen en bemanning hebben maar wat telt is de gezamenlijke beleving van de sport. Daarom willen wij op 4 september met als start vanuit het clubhuis via het Drentsediep zeilen naar het Foxholstermeer waar het startschip met finish en versnaperingen ligt en vervolgens retour naar het clubhuis waar wederom wordt af getoeterd. Bij deze zeil toertocht is wel sprake van een wedstrijdelement maar is vooral de gezamenlijke beleving bepalend.  Iedere zeiler is welkom. Zegt het voort.

Dag van het park:

Op 26 juni gaf onze zeilvereniging onder de bezielende leiding van Rik, weer Acte de préséance op dit jaarlijks terugkerende evenement. Met twee door de gemeente geschonken optimisten liet hij jeugd maar ook ouderen kennis maken met het plezier van bootje varen.

Tenslotte:

De meeste van o4ntie gaan zonder boot dan zoeken wij toch altijd wel een haven op om even rond te lopen en bootjes te kijken. Iedere boot die voorbijvaart wordt onbewust beoordeeld. Ieder krantenartikel over water en boten wordt gelezen. Kortom het varen zit in onze genen. Wij hebben een geweldige club in een schitterend gebied. Laten wij daar goed voor zorgen en zuinig op zijn.

We zien elkaar op het water.

Welke boot is om het even.

Met vrolijke zeilersgroet

Het Bestuur