Nieuwsbrief Zeilvereniging Zuidlaardermeer

April 2022

Gelukkig worden wij niet meer door Corona gedomineerd. De temperatuur stijgt, dus ook het gevoel dat wij weer het water op willen. Op een paar diehards na ligt ons terrein er nog rustig bij,  maar schijn bedriegt!!!!!!

Afgelopen winter hebben een paar doorgewinterde leden toch de kou getrotseerd en zijn al begonnen met training. Ook werd actief gezeild met de K-boten waar binnen onze vereniging al een aardige vloot van enthousiaste zeilers is gegroeid.

Het begon met wat laveren voor de kant maar er zijn nu serieuze wedstrijden waar onze leden zich landelijk meten met andere verenigingen. Deze wedstrijden zijn een aanrader om eens te bezoeken. Met name is de K zeilsport een najaar- en winteraangelegenheid.

Ook binnen de organisatie van onze club is het nodige gebeurd.

Hierbij de meest belangrijke onderwerpen.

Wisseling van bestuursleden:

  • Per 1 april heeft Henk Mik na 19 jaar actief de rol van voorzitter van de Stichting te hebben vervuld zijn taken overgedragen aan Gerard.
  • Zwanny heeft als penningmeester van de stichting de boekhouding en fiscale verantwoordelijkheden overgedragen aan Agnes.

Door deze wisselingen ontstaan bij de vereniging twee vacatures voor bestuursleden.

Leden die het leuk vinden om ook op bestuurlijk niveau betrokken te zijn bij onze club kunnen dit bij Jeroen aangeven.

OK Jollen versterken de ZZ Vloot.

Afgelopen jaar hebben wij fantastische wedstrijden gehad. In éen van deze, schitterden de OK jollen. Het was geweldig te zien hoe deze elegante snelle boten ook met harde wind vochten om de eerste plek. Zo snel als zij om gingen lagen zij ook weer op koers en het was fascinerend te zien dat dit amper tijd kostte. Twee enthousiaste zeilers zijn intussen lid geworden van onze club.  Het zou mooi zijn als zij komend jaar, weer voor bijvoorbeeld met een sprintevenement, voor spectaculaire wedstrijden kunnen zorgen.

Ook de 12 voets jollen zijn weer van de partij:

De 12 voets jol is al 106 jaar oud.  Het zicht van deze karakteristieke scheepjes roepen gevoelens op uit vervlogen tijden.  Tijden dat de schepen van hout en de mannen van staal waren. De geur van teer, lijnolie, owatrol en henneptouw. Het type zeilers bedachtzaam met een blik voorbij de horizon. Wel strijdlustig bij de boei, maar zij stellen eer boven winnen.

Zelfs bij de klassenstrijd heeft de protestcommissie bij deze zeilers weinig tot geen werk. We zijn trots op ons enig lid maar hopelijk krijgen we dit jaar nog meer van deze schepen te zien.

Ons clubhuis:

Het belangrijkste kenmerk van ons clubhuis is de gezellige- en huiselijke uitstraling.

Al onze gasten prijzen onze ongedwongen sfeer en komen hier graag.

Hier moeten we zuinig op zijn en om dat gevoel vast te houden is het nodig om met elkaar dit mooier en beter proberen te maken.

Het clubhuis is tenslotte het verlengde van onze huiskamer.

Als leden ideeën hebben over de inrichting, onderhoud en bijvoorbeeld beoordeling van de bouwkundige staat neem dan met een van de bestuursleden van de stichting contact op. Iedere inbreng wordt gewaardeerd.

Terrein:

Belangrijk is dat ons terrein, schoon toegankelijk en veilig is.

In de loop van de tijd zijn er veel bomen gegroeid tussen de Rietzoom en ons terrein die rommel veroorzaken. Hierbij horen ook de oude roestige hekken.

Verder liggen er bij de materiaalcontainers zwerfvuil, oude stenen en brokken hout. Ook achter de materiaalcontainers bij de parkeerplek is een grote bult snoeiafval en grond verzameld. Dit geeft een armoedige indruk. Vindt u ook dat wij trots moeten zijn op onze club en bent u bereid om een dag mee te werken om het aanblik weer aantrekkelijk te maken meldt dit dan bij het bestuur.

Zonnecollectoren:

De energieprijzen springen de pan uit. Weliswaar doen wij er alles aan om zo zuinig mogelijk te zijn, maar een dag open op een koude dag, slaat al een stevig gat in ons budget.

Het bestuur beraadt zich om op het dak van het clubhuis zonnecollectoren te plaatsen.

Momenteel worden door het bestuur van de stichting drie offertes opgevraagd.

Mochten er leden zijn die deskundigheid hebben op dit gebied neem dan contact op met Tonnie.

Uitbreiding lig/sta-plaatsen:

Kortgeleden hebben wij ons terrein voor de boten kunnen bestraten. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij hiervan nog efficiënter gebruik kunnen maken. Door nieuwe leden komen wij echter nu weer plek te kort. Het idee is om de strook langs de hoofdsteiger optimaal te benutten en ook hier een strook van 6 meter breed te bestraten.

Het voordeel is dat wij meer boten kwijt kunnen, het oogt netter en ganzen hebben minder om te grazen. Er blijft nog wel een ruim grasveld over voor tuigen dan wel tenten bij evenementen.

Donateurs die gebruik maken van het terrein.

Als vereniging zijn wij blij met onze donateurs.

Sommigen hiervan maken gebruik van onze havenfaciliteiten.

Bij het toezicht is het echter niet altijd duidelijk of de kraan of de trailerhelling legaal dan wel illegaal worden gebruikt.

Gedachten zijn om jaarlijks bij voldoen van het lidmaatschap een kleine sticker te verstrekken die op de boot kan worden geplakt. 

Mochten leden een beter idee hebben laat dit dan even weten.

Organisatie en teams van vrijwilligers.

Het is de wens van het bestuur meer leden betrekken bij het reilen en zeilen van de club. Hierbij moet worden gedacht aan bijv. onderhoud, subsidieaanvragen, overleggen met overheden, media en marketing, gebruik clubhuis, EHBO, vertrouwensfunctie, of andere nuttige specifieke kennis die een lid heeft.

Laat jullie ideeën horen.

Tenslotte:

We hebben een fantastische hobby die ons gemaakt heeft tot wat wij zijn.

We hebben een van de gezelligste clubhuizen.

We hebben een prima sfeer tussen de leden.

We hebben alles in huis om nog beter te worden.

Denk hier over mee en laat het weten.

Met vrolijke zeilersgroet

Het bestuur van de Stichting

ZZ Vlag