Trainingen voor Volwassen Woensdagavond.

Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Trainingen zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten, trainen en te bewegen. Kleedkamers, WC’s en het Clubhuis mogen nog niet open. We gaan dus Eenmansboten-trainingen organiseren met een competitief karakter. Gelieve het onderstaande te lezen, en de ZZ site te raadplegen. Hier volgt hoe we dat gaan doen.

Eenmansboten-trainingen:

•         Vanaf 29 mei, iedere woensdagavond om 18.30 vanuit een reque van ZZ

•         I.v.m. een maximum deelname van 30 boten per training kunnen alleen de 1e 30 aanmeldingen op de ZZ App groep deelnemen aan de eerst volgende training.

•         Om 18.00 uur vindt een voorbespreking door de trainer plaats waarbij besproken wordt welke baan gevaren wordt deze training

•         De naam van de trainer is te vinden op het Trainer-rooster dat i.i.g. tot 1 september gehanteerd zal worden. De link naar het rooster is te vinden op de ZZ Website

•         De trainer legt de startlijn uit en start de training vanuit de Resque boot

•         Na de start begeleidt de trainer met de brandweerboot de training. Hij heeft tevens een rescue-taak met de prioriteit op het redden van de bemanning aangezien hij alleen is in de boot (i.v.m. 1,5 m regel).

•         Zeilers wordt geadviseerd goed hun grenzen in acht te nemen bij wind > 20 kts, daar de rescue beperkt is tot het redden van de zeiler, en de boot 2e prioriteit is.

•         Trainer noteert finishvolgorde voor nabespreking wanneer iedereen terug is op het ZZ terrein, met 1,5 m afstand. Finishlijst per Whatsapp naar Rik Klok sturen voor verwerking

•         De trainer geldt als COVID-19-coordinator en bewaakt dat er voldoende afstand wordt gehouden en aan de voorschriften en afspraken wordt voldaan.