Verenigingscompetitie 2018

Jaarlijks wordt in District Noord de verenigingscompetitie gevaren.

De divisiewedstrijden zijn verzeild. en ZZ staat 2e.

Op 5 september a.s. is de finale slotavond te Heeg.

De uitslagen van de divisiewedstrijden vind je hier.

Willen mensen die kunnen mee zeilen op deze datum,  zich graag even melden bij Wim Bijlsma.


Algemene informatie

Deze competitie bestaat sinds 1998, er werd toen met vijf verenigingen in Friesland gestart. In het tweede jaar meldden zich al twaalf verenigingen in Friesland en vier verenigingen in Groningen. In 2017 is gezeild met 17 verenigingen in vier divisies. Elke vereniging zeilt met drie teams.
Verenigingen die willen participeren zoeken een zeilschool (verhuurbedrijf of watersportbedrijf) bij hen in de buurt die de polyvalken belangeloos of tegen een kleine vergoeding beschikbaar stelt. Elke vereniging organiseert eenmaal een divisie wedstrijd.

Zij leveren daarvoor het materiaal (zoals het startschip, boeien, wedstrijd comité, enzovoort). Deze divisie wedstrijden wordt in het voorjaar (april en mei) gevaren. De competitie wordt gezamenlijk afgesloten met een finale slotavond. Tijdens deze slotavond zeilt divisie 1 samen met divisie 4 in Groep I. Divisie 2 en 3 vormen samen Groep II. De resultaten van deze slotwedstrijden tellen mee voor de einduitslag. Na de wedstrijden worden de prijzen tijdens een gezellige bijeenkomst uitgereikt.