Waterschap Brief ZZ

Waterschap Hunze en Aa’s                                                         Kropswolde 17 februari 2021

Betreft: Waterbeheerprogramma 2022-2027 en Zuidlaardermeer

Van: Zeilvereniging Zuidlaardermeer (ZZ)

Geacht dagelijks en algemeen bestuur Dames, Heren,

Via vele kanten bereikt ons het signaal dat er tot op heden geen afspraken zijn met betrekking tot de door u beoogde stimulering van plantengroei op het Zuidlaardermeer.

Zoals wij vernemen investeert u miljoenen gemeenschapsgeld om de Hunze te verleggen en verder grote rietvelden aan te leggen om het water gezuiverd op het Zuidlaardermeer toe laten. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat dit zal leiden tot een explosieve plantengroei die vanwege Natura 2000 beperkingen niet te beteugelen valt.

De Zeilvereniging is al bijna 100 jaar actief aan het Zuidlaardermeer en heeft al vele Europese en wereldkampioenen voortgebracht. Tijdens het seizoen wordt het meer dagelijks door onze vereniging gebruikt voor de wedstrijdsport. Voor vele van onze leden is de club een belangrijk onderdeel van hun leven.  Onze sport laat zich op geen enkele wijze combineren met waterplanten hetgeen betekent dat bij groei in ons wedstrijdgebied, dit na 100 jaar, het einde is van de wedstrijdzeilsport op het Zuidlaardermeer.

Buiten de voor ons emotionele kant van uw plannen is er ook sprake van een ernstige financiële kant van de zaak. Onze club op een andere (net zo mooie) locatie op te zetten zal in de vele miljoenen lopen immers het clubhuis, de ondergrond en het water zijn eigendom van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer.

Wij verwachten van u ook oog te hebben voor de historische en maatschappelijke kant van uw plannen en eerst gezamenlijk naar oplossingen zoekt alvorens over te gaan tot verdere implementatie.

Graag horen wij van u hoe u onze bezorgdheid van het plan weg kan nemen, een meer met zeilboten is mooier dan een meer met maaiboten.

Met vriendelijke groet

Bestuur

Zeilvereniging Zuidlaardermeer

ZZ Vlag