ZZ Cup Ojollen

ZZ Cup 2022                                                                                                                    

Zeilvereniging Zuidlaardermeer

Uitnodiging tot deelname aan het ZZ Cup evenement voor O jol klasse op Zaterdag 28 mei en Zondag 29 mei op het Zuidlaardermeer. Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd is in de Regels voor Wedstrijdzeilen en de Lokale Wedstrijdbepalingen en de Klassenvoorschriften.

Deelnamerecht en inschrijving

De volgende beperking op het aantal boten is als volgt:

Minimum aantal deelnemers voor het evenement  is vijf.

Deelnemers zijn te houden aan de richtlijnen van de R.I.V.M.

Sluitingsdatum inschrijving 25 mei

Het inschrijfgeld.

€ 40,00 per boot; inclusief lunch op de zaterdag.

Programma van de wedstrijden.

Er zijn 5 wedstrijden geprogrammeerd. Zaterdag is er om 10.30 uur een korte palaver.

Zaterdag is de eerste start om 11.30 uur.

Overige starttijden worden op het mededelingsbord bekend gemaakt.

Zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats.

Op zowel Zaterdag als Zondag zal er een Olympische baan gevaren worden.

Registratie- en wedstrijdschema.

Ingeschreven boten moeten zich op Zaterdag tussen 9.00 en 10.00 melden bij het inschrijfbureau in het clubhuis van ZZ.

Te water laten van de boten.

U kunt uw boot via de helingbaan op het terrein van ZZ gratis te water laten. Tevens beschikt ZZ voor kielboten een takel. Voor deelnemers aan het evenement kan hier gratis gebruik van worden gemaakt.

Verblijf.

Op het terrein van ZZ kan er door deelnemers gekampeerd worden.

ZZ beschikt over kleedkamers met douches en toiletten.

Verantwoordelijkheid.

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan dit evenement.

ZZ, de klassenorganisatie en alle medewerkers aan dit evenement sluiten elke vorm van aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) volledig uit.

ZZ is afhankelijk van de richtlijnen van het R.I.V.M i.v.m. met Covid 19 en zal daar ook na handelen.

Akkoord verklaring.

Door aanmelding voor dit evenement verklaart men zich akkoord met bovenstaande.

Voor inlichtingen neem contact op via het contactformulier

Inschrijven via de site Activiteit detActiviteit inschrijven – Voorbeeldsite (powered by e-captain.nl)     

KlasseZeilnummerVoornaamAchternaam
O-Jol 991StefanTeusen-Harms
O-Jol 610NiekKuin
O-Jol 610NiekKuin
O-Jol 7bennyOldenbeuving
O-Jol 9FriesoPor