ZZ Cup ONK Sprint O-jol

Aankondiging voor het Nederlands Sprint Kampioenschap in de O-jollen klasse 1 en 2 juni 2019 georganiseerd door de Zeilvereniging Zuidlaardermeer onder autoriteit van het Watersportverbond en in samenwerking met de O-jollen Klasse op het Zuidlaardermeer

1 DE REGELS

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wed- strijdzeilen en de bepalingen van het Watersportverbond

1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepas- sing.

1.3 De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.4 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.7 RvW Appendix P ( regel42) is van toepassing.

2 RESERVE

3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de O jollen klasse met een geldige meetcertificaat.

3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen online inschrijven via IOU. Betaling bij registratie aldaar.

3.3 De sluitingsdatum voor de inschrijving is zondagavond 26 mei 2019, 22.00 uur.

4 INSCHRIJFGELD

4.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 30,– . Lunches en diners kunnen worden besteld bij de inschrijving à raison van € 20 p.p.

FORMAT VAN HET EVENEMENT

5.1 Indien op de sluitingsdatum van de inschrijving 16 of meer boten zijn ingeschreven zullen de boten worden verdeeld over 4 subgroepen (2 startgroepen). Bij meer dan 32 boten zullen de boten worden verdeeld over 6 subgroepen (3 startgroepen). Bij meer dan 48 boten worden boten verdeeld over 8 subgroepen (4 startgroepen)

5.1 Indeling van boten in subgroepen zal gebeuren door de klassenorganisatie.

5.2 Het evenement zal bestaan uit twee onderdelen: Voorrondes: Meerdere round robins van de subgroepen waarna een indeling zal worden ge- maakt in een gold, silver en bronze groep op basis van de totaal scores van de boten. Het aantal finale groepen zal afhangen van het aantal startgroepen. Finale: Totaal 3 races voor iedere finale groep.

5.3 De OA kan het format wijzigen of een onderdeel beëindigen of schrappen indien de resteren- de tijd de beëindiging van het beoogde format niet toestaat

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1 Registratie: Zaterdag 1 juni vanaf 09.00 uur. Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wed- strijdserie te melden in het wedstrijdcentrum voor registratie en het tonen van hun wedstrijdlicentie.

Bij registratie in het wedstrijdcentrum dient tevens het bij het meetcertificaat behorende registratiebewijs 2019 te worden getoond..

6.2 Data van de wedstrijden: De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste start van iedere race is hieronder weergegeven:

Datum 1e start Volgende starts


Zaterdag 1 juni 11:00 uur z.s.m. Voorrondes
Zondag 2 juni 10.00 uur z.s.m. Voorrondes en finale

6.3 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 16.00 uur.

7 UITRUSTINGSCONTROLE

Iedere boot moet een geldig certificaat bezitten. Alle boten kunnen worden gecontroleerd en dienen op eerste verzoek ter controle te worden aangeboden.

8 WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar bij registratie in het wedstrijdcentrum op zaterdag 1 juni vanaf 09.00 uur. De wedstrijdbepalingen zijn tevens beschikbaar via www.O-jollen.nl onder Nederlands Sprint Kampioenschap 2019.

 1. LOCATIE De wedstrijden zullen worden gehouden bij de Zeilvereniging Zuidlaardermeer en gezeild zal worden op het Zuidlaardermeer.

10 BANEN

10.1 De wedstrijden zullen worden gezeild op up wind down wind baan, zoals vermeld in de wedstrijdbepalingen.

 1. STRAF SYSTEEM 11.1 Beslissingen van het protestcomité betreffende de kwalificatiewedstrijden zijn bindend zoals voorzien in regel 70.5..Appendix P kan van toepassing zijn. 11.2 Het Watersportverbond heeft hier conform regel 70.5 en de bepaling van het Watersport- verbond hierbij toestemming voor verleend.

12 SCOREN

12.1 Acht flights moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken. 12.2 Alleen scores van flights waarvan alle races zijn gefinisht zullen meetellen in de totaal score 12.3 De punten behorende bij de letterscore zoals vermeld in App. A11 RvW is het zelfde als de grootste mogelijke vloot +1. Dit wijzigt regel A 4.2 RvW

 1. RESERVE
 2. LIGPLAATSEN EN KRANEN 14.1 Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen. 14.2 Gebruik van de kraan op het terrein van de Zeilvereniging ‘Zuidlaardermeer is inbegrepen in het inschrijfgeld. Ook over stallen van de trailers dienen de deelnemers de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen.
 3. BEPERKING OP UIT HET WATER HALEN Deelnemende boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met, en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toe- stemming van het wedstrijdcomité. Dit is tevens van toepassing voor bezitters van een lig- plaats met lift. Deze mogen gedurende het evenement niet worden gebruikt.
 4. DUIKUITRUSTING EN KUNSTOF BADEN Onderwater ademhalingsapparatuur en kunststof baden of een equivalent daarvan mogen niet worden gebruikt nabij aan het Kampioenschap deelnemende boten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.
 5. RADIOCOMMUNICATIE Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ont- vangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons en andere devices.
 6. PRIJZEN De winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Sprint Kampioen O-jollen. De stuurman ontvangt de bijbehorende medaille en de blauwe Kampioenswimpel van het Watersportverbond. Andere prijzen zullen als volgt worden gegeven: • De eerste 3 boten per groep krijgen een prijs.
 7. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
 8. VERZEKERING Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
 9. INFORMATIE Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met: O-jollen klasse: secretaris van de O-jollen klassenorganisatie Voor een ligplaats voor een moederschip of een plaats voor tent of camper kunt u contact opnemen met de havenmeester van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer. informatie over de locatie komt zoveel mogelijk beschikbaar op de website van de O jollen klasse.
KlasseZeilnummerVoornaamAchternaam
O-Jol 617FredScholtens