Nieuwsberichten van ZZ

Zeilvereniging Zuidlaardermeer

Beste leden:

Kandidaat-bestuursleden Walther, Melle en Benny.

Op 4 juli 2022 heeft u een bericht ontvangen met betrekking tot de beoogde versterking van het stichtings- en verenigingsbestuur om vóór 18 juli 2022 hierover uw menig te geven. Omdat deze datum is verstreken, is door het bestuur van de stichting besloten Benny per directe ingang aan te stellen als bestuurslid. Voor deze benoeming is geen inspraak nodig van de leden, maar er is vanwege transparantie toch voor gekozen om de leden hierbij om advies te vragen.

Ook voor Melle Heerlien, en Walther Hesselink hebben de leden de gelegenheid gehad hierover te adviseren.

Informeel zijn wij door diverse leden positief benaderd, over de geplande mutaties en formeel zijn er door de leden geen bezwaren ingediend.

Benoeming van verenigings-bestuursleden dienen formeel bekrachtigd te worden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.

Per heden treden Melle en Walther met volledig stemrecht toe tot het verenigingsbestuur en zal de formele benoeming in de eerstvolgende ledenvergadering plaats vinden. Er is voor deze werkwijze gekozen omdat we moeten zeilen met de wind van vandaag en nu

all hands on deck nodig hebben.

ZZ Weekend:

We zijn er trots op, dat er aan dit evenement ruim 50 boten hebben deelgenomen.

De sfeer was prima, de wind gaf het hele spectrum van variaties en op het terras, aan de bar was er een voor ons gebruikelijke, gezellige en gemoedelijke sfeer.

Er moest bij de bar wel geïmproviseerd worden omdat door ziekte, ongeval en andere redenen de bezetting niet optimaal was. Gelukkig hadden de meeste bezoekers en leden hier alle begrip voor en kwamen daarbij ook helpen. Daarom werd ook zondag gezellig en succesvol afgesloten.

Tenslotte:

We zijn vanaf medio mei ‘22 met een andere samenstelling van de besturen van vereniging en stichting aan de gang. Er zijn al vele zaken opgepakt (zie de nieuwsbrieven) en er zullen er ook nog veel komen. Formeel is er sprake van 2 rechtspersonen, maar zij dienen beide hetzelfde doel.  Een gezellige club waar alle leden zich thuis voelen.

Dit betekent dat stichting en vereniging nog meer met elkaar gaan afstemmen.

Opmerkingen en ideeën (mits respectvol en constructief) van leden worden altijd opgepakt en niemand is hierbij de baas behalve de leden.

Er zullen zeker zaken beter kunnen en daar moeten we snel aan gaan werken.

In dit proces hebben wij jullie hard nodig, want het is tenslotte “onze” club.

We zien, strijden en helpen elkaar op het water!

Met dank aan Kees voor de prachtige professionele foto’s en Christiaan voor

De blik aan de horizon.

Bestuur van ZZ